LSA L3/ Cynorthwyydd Cymorth Dysgu- Ysgol Gymraeg Sant Curig
Vale of Glamorgan Council
Barry, UK
4d ago

Welsh Speaking Position

About the Role / Am y Rôl

Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais) : YSC-LSA3

Manylion am gyflog : Gradd 5. Ystod Cyflog 8-12, (Dibynnol ar brofiad) £20,852 - £22,571 pro rata

Diwrnodau / Oriau Gwaith : 8.30am 3.30pm, 5 diwrnod yr wythnos

Parhaol / Dros Dro : Parhaol i ddechrau Medi 1af 2022

Disgrifiad :

Dymunwn benodi unigolyn brwdfrydig i ymuno â thîm hapus a gweithgar ein hysgol. Edrychwn am unigolyn sydd a phrofiad o weithio’n effeithio gyda grwpiau o blant i ymuno gyda’r adran ymyrraethau er mwyn cefnogi’r arweinydd yn ogystal â chefnogi dysgwyr ar draws yr ysgol wrth iddynt ddod yn ol i fywyd ysgol.

Gallwn gynnig Ysgol hapus a chroesawgar gyda phwyslais ar ethos Cymreig a chydweithio fel tîm. Gallwn hefyd gynnig disgyblion gweithgar a chwrtais sy’n awyddus i ddysgu

Dyddiad cau : 24.05.2022 (12 : 00yp)

Tynnu Rhestr Fer : 24.05.2022 (erbyn 16 : 00yp)

Cyfweliadau : 26.05.2022

Amdanat ti

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? : Manwl

Angen cofrestru gyda’r CGA : Mae'n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn gael eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol.

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i gofrestru, ar gael yn

Sut i wneud cais

For further information, contact : Rhodri Jones, Pennaeth - 01446 744222

Return e-mail applications to : Ysgol Sant Curig, College Rd, Y Barri, CF62 8HQ

rhodjones valeofglamorgan.gov.uk

JonesR781 hwbcymru.net

Available documents

Report this job
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Apply
My Email
By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
Continue
Application form