Swyddog Ymweld Cymraeg
Capita
Cardiff
3d ago

Job Description

Beth sydd ynddo i chi?

 • Cyflog sylfaenol gwych
 • 23 diwrnod o wyliau’(yn codi i 27) gyda’r cyfle i brynu gwyliau ychwanegol
 • Y cyfle i gymryd diwrnod di thâl allan o'r swyddfa, gwirfoddoli i'n partneriaid elusennol neu achos o'ch dewis
 • Cynllun Bonws Cystadleuol
 • Lwfans milltiroedd busnes : 45c (wedi'i dalu o ac i gyfeiriad cartref)
 • Pensiwn cyfatebol cwmni, yswiriant bywyd, cynllun gwaith beicio, 15 wythnos ’mamolaeth â thâl llawn, mabwysiadu ac absenoldeb rhiant a rennir, tâl tadolaeth o bythefnos a digon mwy
 • Buddion gwirfoddol wedi'u cynllunio i weddu i'ch ffordd o fyw - o ostyngiadau ar fanwerthu a chymdeithasu, i iechyd a lles, teithio a thechnoleg
 • Mynediad i'n Grwpiau Rhwydwaith Gweithwyr, sy'n cynrychioli pob llinyn o amrywiaeth ac yn caniatáu i gydweithwyr gysylltu â dysgu oddi wrth ei gilydd ar blatfform agored, cynhwysol
 • Byddwch yn cael cyfle i ddilyn y llwybr gyrfa o'ch dewis yn unrhyw le yn Capita. Byddwch yn ymuno â rhwydwaith o 63,000 o unigolion profiadol, arloesol ac ymroddedig ar draws sawl disgyblaeth a sector.

  Mae cyfleoedd dirifedi i ddysgu sgiliau newydd a datblygu yn eich gyrfa, a byddwn yn darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i wneud yn union hynny.

  Ein pwrpas yw creu canlyniad gwell i chi.

  Beth rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n ei wneud nesaf :

  Dewiswch Ymgeisiwch nawr’ i lenwi ein cais byr, fel y gallwn ddarganfod mwy amdanoch chi.

  Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal, sy'n golygu y byddwn yn ystyried pob ymgeisydd â chymwysterau addas gwaeth beth yw hunaniaeth neu fynegiant rhyw, tarddiad ethnig, cenedligrwydd, crefydd neu gredoau, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, statws anabledd neu unrhyw nodwedd warchodedig arall.

  Rydym yn recriwtio ac yn datblygu ein pobl ar sail teilyngdod a'u hangerdd dros greu canlyniadau gwell, ac rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i'r holl weithwyr.

  Rydym yn cefnogi ein cleientiaid wrth iddynt addasu i'r amgylchiadau digynsail a ddaeth yn sgil COVID-19. O ganlyniad, ar hyn o bryd rydym ond yn recriwtio ar gyfer rolau hanfodol.

  Bydd pob cyfweliad, asesiad a gwiriad cefndir yn digwydd ar-lein, er mwyn dileu'r angen am gyswllt wyneb yn wyneb yn llwyr.

  Fetio : Yma yn Trwyddedu Teledu, rydym yn trin gwybodaeth sensitif, felly, bydd gofyn i chi gwblhau fetio safonol Capita.

  Yn anffodus, ni fyddwch yn gallu dechrau cyflogaeth gyda ni nes bod cliriad wedi'i ddyfarnu, felly mae eich ymgysylltiad rhagweithiol yn allweddol i osgoi unrhyw oedi i'ch dyddiad cychwyn posibl.

  Location :

  Swansea - Princess House

  Time Type : Full time

  Contract Type : Permanent

  Permanent

  Report this job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form