Shelter Cymru Fundraising Officer: Corporate & Trusts
scvs
Swansea, GB
1d ago

Shelter Cymru is Wales’ people and homes charity. They provide independent specialist advice, advocacy and legal representation for anyone with housing problems.

 • Fundraising Officer : Corporate & Trusts
 • Cardiff, Swansea or Wrexham Office
 • Post No : SC447
 • 35 hours per week
 • £20,000 - £24,000 per annum (dependent upon experience)
 • The Fundraising Officer : Corporate and Trusts will be a passionate individual who can grow their income from the corporate sector in Wales and from UK-

  based Trusts & Foundations.

  Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

  Closing date : 10am, 29th October.

  Interview date : w / c 5th November.

 • Swyddog Codi Arian : Corfforaethol Ac Ymddiriedolaethau
 • Swyddfa Caerdydd, Abertawe Neu Wrecsam
 • Rhif Y Swydd : SC447
 • 35 awr yr wythnos
 • £20,000 - £24,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)
 • Bydd y Swyddog Codi Arian : Corfforaethol ac Ymddiriedolaethau yn unigolyn angerddol a all gynyddu’r incwm sy’n dod o’r sector corfforaethol yng Nghymru a gan Ymddiriedolaethau a Sefydliadau wedi’u lleoli yn y DU.

  Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, gan gynnwys 29 o ddiwrnodau gwyliau blynyddol i staff amser llawn a 2 ddiwrnod consesiwn Shelter Cymru.

  Dyddiad cau : 10yb, 29 Hydref.

  Dyddiad cyfweliad : w / c 5 Tachwedd.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form