Teaching Assistant Level 2 – Plascrug Primary School
Ceredigion County Council
Aberystwyth
18h ago

About the role

The following advert is for a part time teaching assistant level 2 where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Rydym am benodi dau / dwy Cynorthwy-ydd Dosbarth Lefel 2 mor fuan a phosib i’n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu ar gytundeb llawn amser a rhan amser yn Ysgol Gymunedol Plascrug.

Dyma nod yr ysgol :

Ymaym Mhlascrug mi fyddwn yn sicrhau y bydd pob plentyn yn ffynnu yn ein hysgol, sydd yn rhoi plant yn ganolog i’n cymuned.

Credwn fod gan bob plentyn y gallu i wneud cynnydd rhagorol wrth ddatblygu sgiliau gydol oes mewn amgylchedd dwy ieithog sy’n ddiogel, ofalgar ac ysbrydoledig.

Mi fyddwn yn rhoi y siawns gorau i lwyddo i bob plentyn gan ddathlu pob llwyddiant gyda’n gilydd.’

O hoffech fod yn ran o dim ymroddgar i’n helpu i wireddi’r nod yma ac yn meddu a’r sgiliau isod fydd yn eich galluogi i ymgymryd a’r swydd yn llwyddiannus yna fe hoffem i chi wneud cais am y swydd.

Fe fydd gofyn i chi :

 • oruchwylio a darparu cefnogaeth neulltiol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu;
 • sefydlu perthynas adeiladol gyda’r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a’u hanghenion unigol;
 • herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth;
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu’r athrawes;
 • cynorthwyo gyda’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu penodol.
 • Rydym am benodi unigolyn sydd a :

 • sgiliau rhifedd / llythrennedd da yn y Gymraeg a’r Saesneg;
 • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu perthnasau dros ystod oedran a gallu;
 • dealltwriaeth gyffredinol o’r cwricwlwm cenedlaethol / cyfnod Sylfaen a rhaglenni / strategaethau dysgu sylfaenol eraill;
 • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deal cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny;
 • CGC2 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb.
 • Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi pob disgybl o fewn y dosbarth.

  The successful applicant will need to register with the Education Workforce Council in order to be appointed to this post.

  Note : We reserve the right to amend the application closing date.

  Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be.

  We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare.

  Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

  Report this job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form