Tiwtor Cysylltiol Dysgu Cymraeg Caerdydd
Cardiff University
Cardiff, Gales
4d ago

Prif Ffwythiant

Dysgu ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion ar ran Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd mewn lleoliadau amrywiol ac ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol sy'n gysylltiedig â’r gwaith yn ôl y galw.

Prif Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Cyfrannu at ddysgu cyrsiau Cymraeg i Oedolion o lefel Cyn-fynediad hyd at Lefel Hyfedredd yn dibynnu ar brofiad.
 • Dysgu ar amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg yn y Gweithle, Cymraeg i’r Teulu, cyrsiau cyfunol yn ogystal â chyrsiau prif ffrwd.
 • Ysbrydoli dysgwyr CiO a’u hannog i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol er mwyn symud tuag at ruglder.
 • Marcio ac asesu gwaith dysgwyr Cymraeg i Oedolion gan gynnwys rhoi adborth adeiladol priodol.
 • Darparu gofal bugeiliol trwy roi cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr gan feithrin a sefydlu ymddiriedaeth.
 • Ymgymryd â chyfrifoldebau gweinyddol e.e. cynnal a chadw cofrestri dosbarth, adolygu cynlluniau dysgu.
 • Ymgymryd â datblygiad personol a phroffesiynol sydd yn addas i’r swydd ac a fydd yn ychwanegu at y perfformiad fel tiwtor Cymraeg i Oedolion.
 • Dyletswyddau Cyffredinol

 • Gwneud yn siwr bod dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfrinachedd wrth ymgymryd â'r holl ddyletswyddau.
 • Cadw at bolisïau'r Brifysgol ym meysydd Iechyd a Diogelwch a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth.
 • Cyflawni dyletswyddau eraill ar adegau nad ydynt wedi'u cynnwys uchod, ond sy'n cyd-fynd â'r rôl
 • Meini Prawf Hanfodol

  Cymwysterau ac Addysg

  1. Cymhwyster dysgu Cymraeg fel ail iaith, profiad o addysgu Cymraeg i Oedolion cyn 2002 neu ymrwymiad i gymhwyso.

  Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiad

  2. Cymraeg o ansawdd uchel ar lafar ac yn ysgrifenedig.

  3. Gallu i ddysgu ym maes Cymraeg i Oedolion ar y lefel ansawdd briodol.

  4. Sgiliau Technoleg Gwybodaeth e.e. Microsoft Office gan gynnwys y we ac e-bost.

  Sgiliau Bugeiliol, Cyfathrebu a Gweithio Mewn Tîm

  5. Sgiliau cyfathrebu diamheuol, gan gynnwys cyflwyno i gynulleidfaoedd amrywiol.

  6. Sgiliau arbennig o dda o safbwynt trefnu a gweithio mewn tîm.

  Meini Prawf Dymunol

  7. Profiad o addysgu Cymraeg i Oedolion.

  8. Profiad o e-ddysgu e.e. bwrdd gwyn rhyngweithiol.

  9. Gwybodaeth am wahanol dechnegau dysgu ail iaith (y Gymraeg neu iaith fodern).

  Additional Information

  Mae’r gwaith dysgu yn ystod yr wythnos waith yn cwmpasu rhwng 8.00 y bore a 9.00 yr hwyr a hynny mewn lleoliadau ar draws y ddinas o dan amodau arferol, ond bydd yr holl ddysgu ar-lein, o bell yn ystod pandemig COVID-19.

  Cytunir ymlaen llaw ar amserlen yr unigolyn. Disgwylir i diwtoriaid fod ar gael i ddysgu ar benwythnosau o bryd i’w gilydd a hefyd i gyflenwi

  Job Category

  Academic - Teaching & Scholarship

  Grade 5 Hourly

  Tiwtor Cysylltiol Dysgu Cymraeg Caerdydd Cardiff University

  Report this job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form