ARBORYDD
Cardiff County Council
Cardiff, United Kingdom
5d ago

Am Y Gwasanaeth

Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd gwyrddaf y Deyrnas Unedig ac mae'r Cyngor yn cydnabod bod coed, parciau a mannau gwyrdd y Ddinas yn chwarae rhan sylweddol yn lles cyffredinol dinasyddion a'r ddinas gan ddarparu mynegiant pwysig o rôl Caerdydd fel Prifddinas Cymru.

Mae cyfle cyffrous yn bodoli i Dyfwr Coed brwd a brwdfrydig ymuno â Thîm Rheoli Garddwriaethol Gwasanaethau Parciau'r Cyngor.

Am Y Swydd

Yn gweithredu fel Tyfwr Coed byddwch yn gweithio fel rhan o dîm sy'n cyflawni amrywiaeth cyflawn o waith cynnal a chadw coed gan gynnwys plannu, tocio a chwympo coed.

Mae gwasanaeth galw allan brys hefyd ar gael gyda thâl lwfans ar ddyletswydd (ar ôl cwblhau cyfnod prawf yn foddhaol).

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Rhaid i chi allu cyflawni gweithrediadau gan ddefnyddio technegau modern a meddu ar Ardystiad Llif Gadwyn N.P.T.C. perthnasol.

Mae trwydded yrru ddilys lawn yn hanfodol a thrwydded yrru cerbyd C ac E yn ddymunol. Bydd asesiad ymarferol o allu dringo a defnyddio llif gadwyn yn rhan o'r broses ddethol.

Am wybodaeth bellach am y swydd hon, gweler y disgrifiad swydd / manyleb y person.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gennych hawl i wneud taliadau am wasanaeth y tu allan i oriau.

Mae datblygu parhaus yn cael ei gydnabod gan y Cyngor fel dull hanfodol er cynnal safonau uchel darpariaeth gwasanaeth yn ogystal ag ymglymiad cyflogeion.

Cyflog cystadleuol mewn cyd-destun strwythur cyflog teg gyda dyfarniadau cyflog blynyddol a chynyddrannol. Ystod o fanteision i wella’r pecyn cyflog cyffredinol gan gynnwys hawl awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Lywodraeth Leol, fel sy'n briodol.

Byddwch hefyd yn gallu manteisio ar becyn gwyliau blynyddol helaeth ynghyd â manteision eraill.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Apply
My Email
By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
Continue
Application form