Swyddog Project
Cardiff County Council
Cardiff, United Kingdom
4d ago

Am Y Gwasanaeth

Rydym yn edrych i benodi aelod newydd i'n tîm sy'n frwdfrydig ac sy’n gallu ysgogi ei hun i gynorthwyo i wneud addasiadau mewn eiddo domestig.

 • Gallai’r gwaith hefyd gynnwys;
 • Atgyweirio ac ailosod addasiadau ac offer arbenigol sydd wedi’u gosod ar gyfer pobl anabl.
 • Asesu unigolion a / neu eu gofalwyr yn eu cartref, ar lefel isel, syml.
 • Gwaith trwsio / adnewyddu a chynlluniau adeiladu cyffredinol.Mae natur y gwaith yn gofyn i chi ddatblygu a chynnal ymwybyddiaeth barhaus o ddeddfwriaeth tai, deddfwriaeth gwasanaethau cymdeithasol a pholisïau gweithredol.
 • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnal arolygon eiddo, yn cwblhau darluniadau ymarferol, yn paratoi amserlenni gwaith ac yn rheoli projectau adeiladu o’r dechrau i’r diwedd;
 • bydd hefyd yn cysylltu â therapyddion galwedigaethol, contractwyr, gosodwyr arbenigol, cyrff rheoleiddio a rhanddeiliaid eraill i gynnig gwasanaeth o safon uchel i’n cleientiaid.

  Bydd gennych brofiad perthnasol o arolygu, adeiladu, atgyweirio / cynnal a chadw eiddo domestig. Fel aelod o’r tîm byddwch yn cynghori defnyddwyr gwasanaeth, cymryd cyfrifoldeb am eich baich gwaith eich hun a deall pwysigrwydd gwaith tîm.

  Bydd angen i chi fonitro perfformiad contractwyr adeiladu. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol / bydd yr ymgeisydd delfrydol yn astudio am gymhwyster cydnabyddedig mewn adeiladu (ONC o leiaf) a chymhwyster ffurfiol mewn cwblhau asesiadau swyddogaethol lefel isel i oedolion ag anableddau parhaol neu sylweddol a’u gofalwyr yn eu cartrefi eu hunain (Aseswr y Gellir Ymddiried Ynddo lefel 2, o leiaf) NEU bydd yn gallu arddangos profiad helaeth yn y ddwy ddisgyblaeth hon.

  Byddwch hefyd yn gallu arddangos y lefelau uchaf o onestrwydd a hyblygrwydd personol. Fel cyfathrebwr da dylai fod gennych y gallu i ddatrys problemau neu faterion anodd a gallu addasu’n hawdd i newid.

  Rhaid meddu ar drwydded yrru lawn.

 • Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwiriad GDG safonol cyn dechrau yn y swydd.
 • Am Y Swydd

  Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

  Gwybodaeth Ychwanegol

  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form