CYNORTHWY-YDD PENSIYNAU
Cardiff County Council
Cardiff, United Kingdom
5d ago

Am Y Gwasanaeth

Mae swydd wag ar gyfer Cynorthwy-ydd Pensiynau wedi codi yn Adran Gweinyddu Pensiynau y Gwasanaeth Cyllid.

Byddwch yn gweithio fel aelod o’r Tîm Pensiynau yn cynorthwyo â’r gwaith o weinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Am Y Swydd

I ddechrau bydd gofyn i chi ddelio â galwadau ffôn i’r swyddfa ac e-byst i flwch negeseuon e-bost yr Adran Bensiynau.

Bydd gofyn i chi sganio a mynegeio post sy’n dod i law yn unol â chofnodion aelodau.

Bydd gofyn i chi hefyd brosesu ad-daliadau’n ymwneud â chyfraniadau a chynnig cymorth clercol cyffredinol i aelodau eraill y Tîm Pensiynau.

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Croesawir ceisiadau gan y sawl sydd â phrofiad o weithio mewn swyddfa, os yn bosib yn y sectorau cyllid neu Adnoddau Dynol.

Bydd angen i chi fod wedi’ch addysgu hyd at safon TGAU neu gyfwerth ac yn meddu ar wybodaeth am raglenni cyfrifiadur sylfaenol.

Dylech hefyd allu gweithio fel aelod o dîm a meddu ar sgiliau cyfathrebu da.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn gweithio yn yr Adran Bensiynau yn Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Nicola Cumper ar (029) 2087 2343.

Apply
Add to favorites
Remove from favorites
Apply
My Email
By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
Continue
Application form